Flor de Jardin/花园之花雪茄评分

您当前的位置:主页 > 雪茄 > 雪茄排名 > 世界雪茄评分 >
阅读:
评分 雪茄 日期 产地 价格 86 Flor de Jardin Claro Petit Corona 2006/10/1 洪都拉斯雪茄 $4.95 87 Flor de Jardin Claro Lancero 2006/6/1 洪都拉斯雪茄 $9.00 89 Flor de Jardin Claro Torpedo 2006/2/7 洪都拉斯雪茄 $9.89 8
评分 雪茄 日期 产地 价格
86 Flor de Jardin Claro Petit Corona 2006/10/1 洪都拉斯雪茄 $4.95
87 Flor de Jardin Claro Lancero 2006/6/1 洪都拉斯雪茄 $9.00
89 Flor de Jardin Claro Torpedo 2006/2/7 洪都拉斯雪茄 $9.89
89 Flor de Jardin Claro Robusto 2006/2/7 洪都拉斯雪茄 $6.50
90 Flor de Jardin Claro Petit Corona 2006/2/7 洪都拉斯雪茄 $4.95
89 Flor de Jardin Claro Lancero 2006/2/7 洪都拉斯雪茄 $9.00
87 Flor de Jardin Claro Corona 2006/2/7 洪都拉斯雪茄 $6.89
88 Flor de Jardin Claro Churchill 2006/2/7 洪都拉斯雪茄 $9.89

阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。

Flor de Jardin/花园之花雪茄评分

未知2015-12-03 13:46阅读:

评分 雪茄 日期 产地 价格 86 Flor de Jardin Claro Petit Corona 2006/10/1 洪都拉斯雪茄 $4.95 87 Flor de Jardin Claro Lancero 2006/6/1 洪都拉斯雪茄 $9.00 89 Flor de Jardin Claro Torpedo 2006/2/7 洪都拉斯雪茄 $9.89 8
评分 雪茄 日期 产地 价格
86 Flor de Jardin Claro Petit Corona 2006/10/1 洪都拉斯雪茄 $4.95
87 Flor de Jardin Claro Lancero 2006/6/1 洪都拉斯雪茄 $9.00
89 Flor de Jardin Claro Torpedo 2006/2/7 洪都拉斯雪茄 $9.89
89 Flor de Jardin Claro Robusto 2006/2/7 洪都拉斯雪茄 $6.50
90 Flor de Jardin Claro Petit Corona 2006/2/7 洪都拉斯雪茄 $4.95
89 Flor de Jardin Claro Lancero 2006/2/7 洪都拉斯雪茄 $9.00
87 Flor de Jardin Claro Corona 2006/2/7 洪都拉斯雪茄 $6.89
88 Flor de Jardin Claro Churchill 2006/2/7 洪都拉斯雪茄 $9.89